דבר העורכים

במלוא המרץ

חברים יקרים,

השנה חזרו החיים למסלולם, ולמגפת הקורונה הייתה השפעה מעטה על שגרת הלימודים בכפר הירוק.

חזרנו במלוא המרץ אל הפעילויות החינוכיות־ערכיות בין כותלי בית הספר
ומחוץ להם: טיולים, סיורים, תחרויות, אקו כפר, יום זכויות האדם ועוד. עם פרישתו, אנו מבקשים להודות לד"ר קובי נווה (סיסקו), מנכ"ל הכפר, על שנים נפלאות בכפר הירוק ועל שקידם תמיד את עיתון הכפר. תודה אף לעורכות המתגייסות
.(בקרוב – אריאל מאיק )י"ב/ 6( ועדן כהן )י"ב/ 9 לפני שבועות אחדים פלשה רוסיה לאוקראינה, המוני אזרחים אוקראינים נהרגו ומיליוני אוקראינים נהיו לפליטים. אנו מקווים שמלחמה זו ומוראותיה יחלפו במהרה.

בריאות לכול!
ורדה קרין ויוסי משען